Werk nodigt uit tot vooruitkijken. Je loopt vooruit op wat er komen gaat. Je aandacht is op de toekomst gericht: haal je die deadline? Lig je op koers qua planning? Waar wil je heen, deze week, deze maand, dit jaar? Wat moet er gebeuren om je gestelde doel te halen? Deze resultaatgerichtheid helpt je om dingen voor elkaar te krijgen.

Maar werk vraagt van je dat je zowel vooruitkijkt als dat je hier aanwezig bent.
Als docent heb je het nodig dat je weet wat je met je les wilt bereiken én moet je aanvoelen wat je leerlingen op dit moment nodig hebben om daar met elkaar goed te komen.
Als projectleider moet je weten waar je met het projectteam heen wilt én je moet vaardig omgaan met de weerstand dieje op dit moment in deze vergadering bij je collega’s opmerkt. Of het enthousiasme.
Als arts heb je het nodig dat je helder weet waar je behandeling van je patient toe dient, en is het is van levensbelang om hier en nu zeer aandachtig te observeren om een juiste diagnose te kunnen stellen.

Hoe merk je dat jouw focus op het resultaat de overhand neemt?
Je kunt merken dat je niet meer voelt wat je goed doet, of je raakt je enthousiasme kwijt. Werk wordt zwaar in plaats van plezierig gemakkelijk.
En: gek genoeg brengt het voortdurend gericht zijn op het doel je niet zoveel dichterbij dat doel dan je denkt.

Misschien ben je er met je aandacht wel helemaal bij, maar merk je dat je niet zo vrij en open kunt voelen als je zou willen. Je merkt dat je twijfelt, piekert. Je merkt onrust.

Ik merkte het bijvoorbeeld zelf meteen na de vakantie. Ik heb trainingen ingepland en heb nieuwe plannen, ik ben zeer enthousiast! Na enkele dagen merkte ik: ik verkramp. Ik maak me zorgen: komen er genoeg mensen op mijn trainingen af? Ga ik dit jaar mijn omzet halen? Ik lig nachtelijk te denken.

Hoe kun je de balans herstellen?
Door resultaatgerichtheid af te wisselen met procesgerichtheid. Door regelmatig in het hier en nu te wezen.

Ok Yvonne, hoe doe je dat?
Dat doe je door letterlijk te kijken. Je laat bewust je ideeën los. Je luistert. Je voelt je lichaam. Je bent bij de fysieke ervaring van dit moment. Door zintuiglijk waar te nemen. Buiten. Binnen.

Je ontspant en je stelt je open voor de situatie die zich op dit moment voordoet. Je stapt even uit je bekende scenario’s en denkgewoontes. Je stelt je beschikbaar voor de omstandigheden van dit moment.  Je kijkt met een frisse. nieuwsgierige blik naar je werk en je geeft de situatie waarin je je bevindt groen licht.Die situatie ontvouwt zich, in haar eigen tempo en op haar eigen voorwaarden. Je hebt geen andere agenda dan met een helder verstand volledig beschikbaar zijn voor de omstandigheden die zich op dat moment voordoen. Met flexibiliteit, bewuste aandacht en vriendelijkheid.

Je begrijpt meteen dat het voor een dokter of luchtverkeersleider van levensbelang is om dit te kunnen doen. Maar eigenlijk is het belangrijk voor elk werk.

Spreekt het je aan? Merk deze weken op de momenten waarop je al vanzelf het vooruitkijken loslaat en hier en nu aanwezig bent.
Dat kan zich al voordoen voordat je op je werk bent! Bijvoorbeeld als je ’s ochtends in de trein zit. Je bent al bezig met een stafvergadering, een rapport dat af moet, of een gesprek met je leidinggevende.
Ineens zie je de man tegenover je. Je ziet met hoeveel zorg zijn overhemd is gestreken. Je ziet je medepassagiers. Schapen in het weiland.
Laaf jezelf aan de ervaring van dit moment waarvoor je je helemaal openstelt.
Herinner jezelf aan de zin: de situatie ontvouwt zich, in haar eigen tempo en op haar eigen voorwaarden.
Zo creëer je een kort verfrissend moment waarop je erkent dat je wereld oneindig open ligt en de beperkingen van je vooropgezette meningen overstijgt.
Doe het in de trein, op kantoor, in een vergadering of gesprek.
En laat me je ervaringen weten, ik kijk er naar uit.

P.s. In aandachtoefeningen oefen je telkens weer om ideeën en vooruitkijken los te laten en terug te gaan naar de fysieke ervaring van dit moment. Dat helpt om het in je dagelijkse leven ook te kunnen doen. In de training Nieuwe Werkgewoontes neem je een half jaar om dit te oefenen. Dat werkt.

Ik hoor graag je ervaringen en reactie!
Wil je privé antwoorden? Mail naar contact@yvonnetraint.nl
Hartelijke groet,

Yvonne van Iersel

 

Call Now Button