Onderzoek naar effecten van Mindfulness

Er zijn inmiddels duizenden onderzoeken naar effecten van Mindfulness beoefening gedaan. In een overzichtsstudie evalueren Daniel Goleman – vooraanstaand auteur en wetenschapper – en neurowetenschapper Richard Davidson meer dan 30 jaar onderzoek naar meditatie. Solide wetenschappelijke studies tonen vier positieve effecten aan.

1. Sterkere focus.

Mindfulnessbeoefenaars kunnen zich beter concentreren, zelfs als ze multitasken. Ze hebben minder last van een geest die dwaalt en snel is afgeleid. In werkcontext is dit goed nieuws; het betekent een hogere productiviteit.

2. Kalmer blijven bij stress.

Tijdens werk uit zich deze kwaliteit in het minder snel sterk reageren op kleine conflicten, het makkelijker delen van informatie en ideeën – en uiteindelijk ook het effectiever nemen van strategische besluiten, omdat meditatie-beoefenaars in staat zijn om op kalme wijze hun verschillende standpunten te bespreken. Beoefenaars herstellen ook sneller van een stressvolle gebeurtenis.

3. Beter geheugen.

Mindfulnessbeoefenaars laten een sterker werkend geheugen zien – het korte termijn geheugen dat in dit moment gedachtenprocessen registreert. Zo vonden ze dat, met Mindfulness beoefening, het aantal studenten dat een toelatingsexamen voor college of graduate school met succes aflegde met 16 % toenam. In een professionele setting vergroot een sterker werkend geheugen de vaardigheid van een leider om complex te denken, noodzakelijk voor strategisch werk, probleemoplossing en voor intensieve interacties met anderen.

4. Good corporate citizenship

Meditatie die bewust een houding van vriendelijkheid cultiveert is vaak onderdeel van een Mindfulnesstraining. Deze benadering blijkt te leiden naar meer activiteit in de breincircuits die te maken hebben met zorg(zaamheid), verhoogde generositeit, en een grotere bereidheid om iemand in nood te helpen. Het zijn kwaliteiten die managers tot leiders maken, waar medewerkers graag voor werken.

Goleman, D., Davidson, R. (2017). De blijvende effecten van meditatie op lichaam, geest en hersenen (1e druk). Nederland: Atlas Contact.