Algemene voorwaarden

StressloosWerken werkt graag samen met partners die waarden als duurzaamheid, sociale gelijkheid en vrede voorstaan.

StressloosWerken wil met haar zakelijke partners, klanten en deelnemers/coachees samenwerken op basis van:

 • respect
 • vertrouwen
 • winwin samenwerking
 • heldere afspraken en regelmatige wederzijdse afstemming om de kwaliteit van samenwerking en dienstverlening goed te houden/te verbeteren
 • zien van kansen en mogelijkheden om elkaar te versterken en van elkaar te leren.

StressloosWerken verplicht zich om:

 • zich geheel te wijden aan het ondersteunen van klanten en deelnemers om hun (leer)doelen te bereiken met behulp van beproefde en innovatieve leervormen, deskundigheid op het gebied van persoonlijke effectiviteit, mindfulness, ontstresstechnieken en een toegewijd hart
 • zich op de hoogte te blijven stellen van belangrijke en waardevolle ontwikkelingen op het vakgebied teneinde klanten optimaal van dienst te kunnen zijn
 • vertrouwelijk om te gaan met informatie van deelnemers en klanten
 • helder te communiceren over diensten, mogelijkheden, data, afspraken
 • afspraken na te komen en indien niet mogelijk op actieve wijze alternatieve oplossingen te vinden (de kleinschaligheid van StressloosWerken biedt mogelijkheden tot korte lijnen en flexibiliteit).
 • er alles aan te doen om in goede wederzijdse afstemming tot goede afspraken en dienstverlening te komen. Is er alsnog sprake van een klacht, die niet direct met elkaar besproken en opgelost kan worden, dan kunnen klanten gebruikmaken van de klachtenregeling bij de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers VMBN, waarbij StressloosWerken is aangesloten.

 

StressloosWerken ontwikkelt veel leermateriaal. Klanten en deelnemers zijn van harte uitgenodigd om onderdelen van leermateriaal (zoals blogs, een dagmail van een training, een vrijgegeven webinar, een begeleide mindfulnessoefening etc.) op incidentele basis met eenieder voor wie dit waardevol is te delen, graag met vermelding van bron. Bij het delen van materiaal op structurele basis met eenzelfde collega/organisatie/partner stellen we het op prijs dat deze derde partij wordt geattendeerd op de diensten van StressloosWerken.

StressloosWerken verwacht van partners/klanten/deelnemers/coachees:

 • toegankelijkheid in contact ten behoeve van een goede dienstverlening
 • tijdige afstemming over al/niet doorgaan van een incompany traject en heldere afspraken – die we met elkaar kunnen maken – over termijnen en financiële gevolgen
 • (t.a.v. trainingsdeelnemers): zowel een mondelinge als een schriftelijk bevestiging van deelname aan een training geldt als officiële bevestiging van deelname aan een traject
 • (t.a.v. trainingsdeelnemers): tijdige afzegging als een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een trainingssessie, per mail of app
 • (t.a.v. coachees): indien mogelijk een tijdige afzegging, als nodig, van een coachingssessie. Bij afzegging van een afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de coachingssessie brengt StressloosWerken de sessie in rekening
 • betaling van geleverde diensten. Doorgaans wordt aan het begin of op de helft van een leertraject gefactureerd.

 

 

2022, Yvonne van Iersel, StressloosWerken.